1Οο μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής

Το 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας συμμετείχε στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε από 17-20 Απριλίου 2018 στο συνεδριακό κέντρο ΝΟΗΣΙΣ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές Πετρίδης Παναγιώτης και Σαπόζνικοβ Οδυσσέας παρουσίασαν την εργασία με θέμα “Σύνθεση μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη“. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Ιωάννης Σιταρίδης

Συντάκτης 1lykalndr, πριν από