Ασύγχρονη Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση eclass

Σας ενημερώνουμε έχει ενεργοποιηθεί ήδη από το σχολείο μας η δυνατότητα παροχής μαθημάτων στην πλατφόρμα eclass.sch.gr Σας ενημερώνουμε έχει ενεργοποιηθεί ήδη από το σχολείο μας η δυνατότητα παροχής μαθημάτων στην πλατφόρμα eclass.sch.gr Το διαθέσιμο υλικό εμπλουτίζεται σταδιακά από τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες του τμήματός τους Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης 1lykalndr, πριν από