ασυγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές.Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και μαθήτριες του λυκείου μας σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο υπ αριθμό 39731/Δ2. Μπορείτε να ενημερωθείτε στο σύνδεσμο οδηγίες. Από την πλευρά σας πρέπει άμεσα να φροντίσετε για την απόκτηση μαθητικού λογαριασμού στο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης 1lykalndr, πριν από

Νέος Ευρωπαϊκος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης 1lykalndr, πριν από